Skip to main content

Oběhové hospodářství zasahuje energetickou účinnost: O 30 procent nižší náklady na energii díky technologii přímého pohonu

Ve spolupráci s firmou Baumüller vyvinula firma WEIMA Maschinenbau GmbH vysoce výkonný jednohřídelový drtič s pohonem s vysokým točivým pohonem

Drtiče od společnosti WEIMA zajišťují rychlé drcení materiálů z plastů, dřeva, papíru, kovu, biomasy a odpadu na požadovanou velikost. Princip tohoto stroje se dá nejlépe přirovnat k nadrozměrnému skartovacímu stroji. Koncoví uživatelé oceňují vysoký výkon a maximální dostupnost zařízení.

Při recyklaci jde o úpravu a opětovné využití odpadu. Cílem je vyrobit nové výrobky ze starých materiálů. Každý člověk používá v běžném životě širokou škálu surovin, jako jsou kovy, ropa, dřevo, plasty a mnohé další. Tyto suroviny jsou však k dispozici jen v omezeném množství. Zařízení na zpracování odpadu proto zpracovávají odpad na výrobu recyklovatelných výrobků. Vytváří se tak cyklus, který přispívá k ochraně přírody a životního prostředí a zároveň podporuje ekologické myšlení.

Drcení velkého množství plastů? Pro firmu WEIMA to není žádný problém!

Firma WEIMA Maschinenbau GmbH se sídlem v Ilsfeldu v Bádensku-Württembersku se specializuje na zařízení k drcení a zhutňování surovin. Společnost kromě jiného vyrábí stroje k drcení plastového odpadu. Tato zařízení používají velké společnosti na recyklaci odpadu a výrobci plastů – včetně současného zákazníka. Po rozdrcení se plastové části, které mají velikost jen dva až šest centimetrů v závislosti na velikosti otvoru v sítech, roztřídí, roztaví a vytvarují do plastového granulátu. Ten se přidává během výroby vysoce kvalitních vstřikovaných dílů. Lze z něj poté vyrábět nové výrobky, jako jsou květináče, plastové stoly apod.

Thanks to the perfect interaction of converter and motor, the rotor is able to set exact cuts – for optimum resultsDíky dokonalé souhře mezi měničem a motorem může rotor provádět přesné řezy – pro optimální výsledkyDrticí zařízení WKS 2200 s výkonem až 4 000 kg za hodinu bylo speciálně optimalizováno tak, aby splňovalo požadavky zákazníka. Zařízení je vybaveno sítovým košem, který se dá hydraulicky vyklopit nahoru, a revizní klapkou na opačné straně. To zjednodušuje údržbu. Navíc byl pro zákazníka upraven barevný design. Mimořádně důležité jsou i přesné rozměry. Konečná velikost zrn rozdrceného materiálu by měla být co nejhomogennější. To je důležité pro další procesní krok. Tento požadavek se dal splnit díky velmi dobré otáčkové konstantě pohonu Baumüller. I vysoká dostupnost stroje a nízká spotřeba energie jsou dalšími kritérii, která byla rozhodující při výběru koncepce pohonu: „Použitím technologie přímého pohonu se nám podařilo snížit spotřebu energie o 30 procent“, vysvětluje vedoucí konstrukce Stefan Roth.

Společnost WEIMA sází u modelu WKS 2200 na koncepci přímého pohonu Baumüller. Skládá se z motoru s vysokým točivým momentem DST2-315 s úplnou hřídelí a servopohonu typu b maXX 5500.

Funkčnost jednohřídelového drtiče

Stroj pracuje na základě následujícího principu: Odpad se tlačí hydraulickým posunovačem proti otáčejícímu se rotoru. Ten je vybaven speciálními noži a materiál rozřeže hned, jakmile se dostane mezi řezací nože rotoru a pevně zabudované protinože. Velikost zrn rozdrceného odpadu se určuje pomocí síta namontovaného pod rotorem. V závislosti na požadavcích zákazníka mohou být otvory větší nebo menší. „A v závislosti na velikosti otvorů v sítech a dalších konfigurací řezání se mění i průběžný výkon stroje“, vysvětluje projektový manažer Stefan Reuß.

The DST2-315 high-torque motors made by Baumüller have a high torque at lower speed. Combined with belt speed reduction, the ideal drive for the applicationMotory s vysokým točivým momentem DST2-315 firmy Baumüller mají vysoký točivý moment při nízkých otáčkách. V kombinaci s řemenovým převodem jsou ideálním pohonem pro danou aplikaci

Výhody z upuštění od hydrauliky u hnacího motoru

Upuštění od hydrauliky má četné výhody: Menší počet rychle opotřebitelných dílů, protože není zapotřebí hadic a převodovky. Navíc se dá uspořit velké množství energie a sníží se i hladina hluku. „Největší výhodou je energetická účinnost motoru. Dá se i velmi dobře regulovat a ovládat. A my máme výhodu, že točivý moment se zvyšuje s klesajícími otáčkami, což velmi dobře odpovídá procesu drcení a je obrovskou výhodou,“ pokračuje Stefan Reuß.

Pro přenos přímého pohonu se použil řemen, který přenáší sílu na rotor, a tím pohání řezací nástroj. Tímto řešením lze kompenzovat vibrace a výrazně se minimalizuje náročnost údržby. Motory s vysokým točivým momentem DST2-315 jsou ideální pro drticí zařízení díky svým vlastnostem souvisejícím s dobrým vystředěným chodem. Kromě toho jsou robustní, prostorově a energetický úsporné.
 

Rotor WEIMA zabezpečuje homogenní výsledek drcení

Inovativní rotor s nastavením řezné mezery zabezpečuje optimální geometrii řezání. Výsledek: Homogennější výsledky drcení, univerzální použitelnost, vysoká výkonnost, nižší spotřeba energie, nenáchylnost na rušivé materiály a nízké opotřebování.

Pokud by podávaný materiál obsahoval cizí tělesa, není to kritické: Integrovaná bezpečnostní technologie stroje totiž okamžitě aktivuje nouzové zastavení. To znamená, že drticí zařízení se zastaví, revizní klapka se dá otevřít a cizí předmět rychle a bezpečně odstranit. Při rozběhu je potom potřebný vysoký točivý moment, který se bez problémů vytváří pomocí technologie přímého pohonu.

A rocking system with hydraulic pusher presses the waste against the rotating rotor.
The rotor is equipped with special blades and cuts the material
Odpad se tlačí hydraulickým posunovačem (vlevo) přes kmitající systém proti otáčejícímu se rotoru (vpravo). Ten je vybaven speciálními noži a rozřeže materiál

The water-cooled b maXX 5500 mono units are compact, space-saving and powerfulVodou chlazené mono jednotky b maXX 5500 jsou kompaktní, prostorově úsporné a výkonné

Kompaktní technika pohonů

Při vývoji nového drtiče WKS 2200 spolupracovala firma WEIMA s firmou Baumüller jako kompetentním partnerem. Kromě prostorově úsporných, kompaktních, vodou chlazených komponentů byly rozhodujícími faktory pro firmu Baumüller aplikace know-how a vysoké točivé momenty, které se dají pomocí torzních motorů Baumüller generovat ze stavu nečinnosti.

Firma Baumüller nás podporuje již od roku 2017. Firma Baumüller je pro nás partnerem, která nám dodává vše z jednoho zdroje. Hledali jsme pohony, které by dokázaly běžet ve vysokých otáčkových pásmech. V tomto případě běží v rozsahu od 0 do 160 otáček rotoru.

Stefan Roth, vedoucí konstrukce firmy WEIMA Maschinenbau GmbH

Díky perfektní souhře regulátoru, měniče frekvence a motoru bylo možné snížit spotřebu energie zařízení o 30 procent. Servoměniče Baumüller b maXX 5500 řídí motor s vysokým točivým momentem DST2-315. Kromě toho převzala firma Baumüller dimenzování pohonu a první uvedení drticího zařízení do provozu. Vzhledem k připojení hřídele rotoru přes řemen musí být motor Baumüller schopen absorbovat radiální síly až do 40 000 N. To lze bez problémů zabezpečit pomocí speciálního uložení a příslušného schválení na základě měření vibrací.
 

Výsledek

Drticí zařízení WKS 2200 firmy WEIMA Maschinenbau GmbH vyvinuté v partnerské spolupráci je energeticky účinné, kompaktní a má vysoký výkon. Nabízí mnoho speciálních funkcí, jako například revizní klapku, kyvný posunovač nebo rotor s nastavením řezné mezery. Stroj má široký rozsah otáček a umožňuje tak velmi homogenní drcení. Ve spolupráci s firmou Baumüller bylo vyvinuto zařízení, které u motoru pohonu upouští od použití hydrauliky, tím se minimalizuje náročnost údržby stroje a značně zvýší kvalita výrobku.

Video Placeholder

Souhlasím se zobrazením externího obsahu.
Osobní údaje tak mohou být přenášeny na platformy třetích stran.
Více o tom v našem Ochrana dat.

Video Placeholder

Souhlasím se zobrazením externího obsahu.
Osobní údaje tak mohou být přenášeny na platformy třetích stran.
Více o tom v našem Ochrana dat.


Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.