Skip to main content

Manipulační systémy

Handlingsysteme

Firma Baumüller nabízí i efektivní a hospodárné řešení pro manipulaci s materiálem, jakož i pro následné zpracování a další zpracování plastových dílů, jako je vkládání, odebrání, odjehlování, montáž nebo třídění. Od motoru přes měniče a regulační techniku, až po řídicí systémy a softwarová řešení pro pohybové funkce nabízí firma Baumüller četné manipulační a automatizační koncepty. Získáte tak řešení pohonů a správné uživatelské rozhraní například pro vytlačování fólie, navíjení fólie a potisk z jednoho zdroje.

Výhody strojního konceptu

Dovybavitelné řešení

 • Snadné integrování do stávajícího konceptu stroje pomocí rozhraní Euromap 67
 • Rozšířitelné na budoucí rozhraní (OPC-UA, Euromap 77)
 • Krátký čas do uvedení na trh
 • Rychle integrovatelné do stávající mechaniky
 • Výrazný pokles spotřeby energie a nižší náklady za energii
 • Vysoký stupeň účinnosti v rozsahu otáček typických pro tyto aplikace

Možnost autarkního provozu

 • Obsluha a provoz autarkního systému pomocí HMI nebo mobilního koncového zařízení
 • Provoz lze realizovat pomocí řízení stroje

Rychlý a přesný provoz

 • Plynulý a kontinuální pohyb
 • Kompletní systém z hnací techniky a softwaru v běžné kvalitě Baumüller
 • Přesně polohované servopohony jako součást celého systému

Rychlé uvedení do provozu

 • Plug & Play: Rychlé integrování do stávajících systémů
 • Jednoduché generování drah pohybu bez náročného programování
 • Využití předem definovaných šablon pro standardní procesy
 • Provoz skříňového rozvaděče díky decentralizované technice

Flexibilní možnosti přizpůsobení

 • Jednoduché načtení, ukládání a přizpůsobení stávajících drah pohybu bez programování
 • Volně definovatelné dráhy pohybu
 • Volné definování tolerancí a omezení

Intuitivní obsluha

 • Řízení a parametrizace na základě jednoduchého vedení operátorů
 • Jednoduchá diagnostika a rychlé odstraňování poruch
 • Funkce paletování i pro nakloněné palety
 • Ochrana proti kolizi
Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

Výhody pro vás

 • Krátké trvání uvádění do provozu
 • Připravené k použití bez programování

Výrobky značky Baumüller

Ke stažení

Brochures / Flyer

Plastics

Extrusion - Injection molding - Calender - blow molding - thermoforming  - blown film machines