Skip to main content

Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. Sti. | Turkey | LinkedIn

Sosyal medya sayfalarımız için gizlilik politikası

Sosyal medya sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu nedenle, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 13. Maddesi uyarınca, verilerinizi nasıl işlediğimiz ve bundan kaynaklanan haklarınız hakkında sizi aşağıda bilgilendirmek istiyoruz.

1.Sorumluluk

Biz, Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. Sti., Girne Mah., Kücükyali Is Merkezi,B blok No. 12, 34852 Maltepe- Istanbul, aşağıdaki sosyal medya sayfalarını işletiyoruz:

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/baumüller-türkiye

Aşağıda açıklanan veri toplama ve işleme faaliyetlerinden kısmen biz, kısmen de ağ platformlarının ("platformlar") ilgili operatörleri sorumludur. Belirli işleme faaliyetleri için, biz ve platform operatörleri aynı zamanda DSGVO Madde 26 (bölüm 3 uyarınca işleme faaliyetleri) anlamında ortak kontrolörler olarak hareket ediyoruz.

Daha fazla iletişim bilgisi künyede bulunabilir.

2.Tarafımızdan veri işlemenin amacı / yasal dayanak

a) Sosyal ağlardaki varlığımız

Tarafımızca veri işlemenin amacı / yasal dayanak:

Sitelerimizde tarafımızdan veri işlemenin amacı, müşterileri teklifler, ürünler, hizmetler, promosyonlar, yarışmalar, gerçek konular, şirket haberleri hakkında bilgilendirmek ve bu konulardaki varlıkları ziyaret edenlerle etkileşimde bulunmak ve ilgili sorulara, övgülere veya eleştirilere yanıt vermektir.

Yalnızca gerekli olması halinde içeriği silme hakkımızı saklı tutarız. Uygun olduğu durumlarda, platformun bir işlevi ise içeriğinizi sitemizde paylaşır ve platform aracılığıyla sizinle iletişim kurarız. Yasal dayanak DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. f)'dir. Veri işleme, halkla ilişkilerimiz ve iletişimimiz için gerçekleştirilir.

Operatörün, verilerinizin Baumüller tarafından müşteri iletişimi veya yarışmalar bağlamında işlenmesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Daha önce de belirtildiği gibi, platform sağlayıcısının bize bunu yapma fırsatı verdiği noktalarda sayfalarımızı mümkün olduğunca veri korumasına uygun olarak tasarlamaya özen gösteriyoruz.

Alıcılar/alıcı kategorileri:

Sayfalarımıza tarafınızdan girilen yorumlar, videolar, resimler, beğeniler, herkese açık mesajlar vb. veriler platform tarafından bu amaçla yayınlanır ve tarafımızca hiçbir zaman başka bir amaçla kullanılmaz veya işlenmez. Sadece gerekli olması halinde yasa dışı içeriği silme hakkımızı saklı tutarız. Örneğin, telif haklarını, kişisel hakları, ceza yasalarını veya Baumüller'in etik ilkelerini ihlal edebilecek ihlal edici veya yasa dışı gönderiler, nefret yorumları, müstehcen yorumlar (açıkça cinsel içerik) veya ekler (örneğin resimler veya videolar) için durum böyledir.

Platformun bir işlevi olması halinde içeriğinizi sitemizde paylaşabilir ve sosyal ağlar üzerinden iletişim kurabiliriz. Bize platform üzerinden bir talep gönderirseniz, gerekli yanıta bağlı olarak sizi gizliliği garanti eden diğer güvenli iletişim kanallarına da yönlendirebiliriz. Gizli sorularınızı bize her zaman 1. maddede veya künyede belirtilen adresimize gönderme seçeneğiniz vardır.

Bize gizli bir şekilde (örn. özel mesaj, mektup veya e-posta ile) gönderdiğiniz verilerle ilgili olarak, verilerin Baumüller Grubu dışındaki üçüncü taraflara aktarılmasını genellikle hariç tutarız. İstisnai olarak, veriler bizim adımıza sipariş işleyicileri tarafından işlenir. Bunlar her durumda dikkatle seçilir, tarafımızdan denetlenir ve DSGVO Madde 28 uyarınca sözleşmeye bağlı olarak yükümlüdür. Ayrıca, talebinizi işleme koymak için gizli talebinizin özetlerini sözleşmeli ortaklara (örneğin, ürüne özel talepler söz konusu olduğunda tedarikçilere) aktarmamız gerekebilir. Ancak bu durumlarda, üçüncü tarafın sizinle ilgili herhangi bir referans oluşturamaması için talep önceden anonim hale getirilir. Münferit durumlarda kişisel bilgilerinizin aktarılması gerekiyorsa, sizi bu konuda önceden bilgilendirecek ve onayınızı alacağız.

Saklama süresi/saklama süresini belirleme kriterleri:

Sorularınıza (öneri, övgü veya eleştiri) yanıt olarak bize güvenli mesajla gönderdiğiniz tüm kişisel bilgiler, nihai yanıtın size gönderilmesinden sonra en geç 90 gün içinde tarafımızdan silinecek veya güvenli bir şekilde anonim hale getirilecektir. Saklama süresinin 90 gün olarak belirlenmesinin nedeni, zaman zaman bir müşteri olarak bir yanıttan sonra aynı konu hakkında bizimle tekrar iletişime geçmeniz ve bizim de önceki yazışmalara atıfta bulunabilmemizdir. Deneyimlerimiz göstermiştir ki, kural olarak, 90 gün sonra, yanıtlarımız hakkında artık soru sorulmamaktadır.

Bu sitede sizin tarafınızdan yapılan tüm herkese açık gönderiler, temel konunun güncellenmesi, yasaların veya yönergelerimizin ihlali nedeniyle silmediğimiz veya gönderiyi kendiniz silmediğiniz sürece zaman çizelgesinde süresiz olarak kalacaktır.

Verilerinizin operatörün kendisi tarafından silinmesini etkileme imkanımız yoktur. Bu nedenle, ilgili operatörün veri koruma hükümleri ek olarak geçerlidir.

b) Sosyal Dinleme ve Sosyal Medya İzleme

Veri işleme amaçları/yasal dayanak:

Bize doğrudan platform üzerinden sağladığınız bilgilere ek olarak, ürün ve hizmetlerimizin algılanmasına ilişkin bir resim elde etmek, pazarlama faaliyetlerimizi değerlendirebilmek ve herhangi bir iyileştirme potansiyelini tespit edebilmek için sosyal dinleme ve sosyal medya izleme olarak adlandırılan yöntemleri de kullanıyoruz. Bu süreçte, platformlardaki paylaşımlar bir arama talebine (örneğin bir ürün grubu için) veya belirli temel rakamlara (örneğin görüntüleme, tıklama sayısı) göre değerlendirilir. Yalnızca sizin tarafınızdan kısıtlanmamış bir kamuya serbestçe sunulan gönderiler görüntülenir.

Toplanan verilerin kapsamı öncelikle ilgili katkının türüne ve içeriğine göre belirlenir; örneğin, metin biçimindeki bir gönderi veya yüklenen bir görüntü dosyası etkilenebilir. Münferit durumlarda, her bir durumda kullanılan kullanıcı kimliği de ilgili olabilir; örneğin, Baumüller herhangi bir sorunla ilgili yardım sunmak isterse. Bazı durumlarda, ilgili platform operatörlerinden söz konusu gönderilerin erişimi hakkında da bilgi alırız.

Sosyal dinleme bağlamında kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. f)'dir, çünkü serbestçe görüntülenebilen yorumlarda ürün ve hizmetlerimizin eksikliklerini tespit edebilmek ve bunlara uygun şekilde yanıt verebilmek konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır.

Alıcılar/alıcı kategorileri:

Sosyal dinleme veya sosyal medya izleme için harici işleyiciler kullanıyorsak, GDPR Madde 28 uyarınca sözleşmeye bağlı olarak bunu yapmakla yükümlüdürler.

Saklama süresi/saklama süresini belirleme kriterleri:

İlgili veriler Baumüller tarafından kalıcı olarak saklanmaz, ancak yalnızca potansiyel olarak gerekli karşı önlemler açısından özel olarak analiz edilir.

3.Müşterek sorumluluk altinda veri̇ i̇şleme

Sosyal medya platformunun ilgili operatörü ile bazı işleme faaliyetlerinden müştereken sorumluyuz.

Buna göre, sosyal medya platformunun operatörünün buna izin vermesi koşuluyla, DSGVO Madde 26 uyarınca gerekli anlaşmayı imzaladık.

- LinkedIn https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

4.Sosyal medya platformunun operatörü tarafından veri işleme

Sosyal medya platformunun operatörü web izleme yöntemlerini kullanır. Web izleme, sosyal medya platformunda oturum açmış veya kayıtlı olmanızdan bağımsız olarak da gerçekleşebilir.

Bu nedenle, sosyal medya platformunun operatörünün profilinizi ve davranışsal verilerinizi kendi amaçları için kullanmasının ve değerlendirmesinin göz ardı edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Verilerinizin sosyal medya platformunun operatörü tarafından işlenmesi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Sosyal medya platformunu kullanırken lütfen bunu aklınızda bulundurun.

Sosyal medya platformunun operatörü tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi, gizliliğinizi korumak için yapılandırma seçenekleri ve operatörün gizlilik politikasında daha fazla itiraz seçeneği bulabilirsiniz (bkz. Bölüm 3).

5.Verilerin üçüncü bir ülkede işlenmesi

Verileri üçüncü bir ülkedeki (Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunan) alıcılara aktarırsak, bunu ilgili veri işlemenin açıklaması dahilindeki alıcılar/kategoriler hakkındaki bilgilerde görebilirsiniz. Bazı üçüncü ülkeler, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki seviyeyle karşılaştırılabilir bir veri koruma standardına sahip oldukları için Avrupa Komisyonu tarafından sözde yeterlilik kararları ile onaylanmıştır. Bu ülkelerin bir listesi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en adresinde bulunabilir. Bir ülkede karşılaştırılabilir bir veri koruma standardı yoksa, veri korumasının diğer önlemlerle yeterince güvence altına alınmasını sağlarız. Bu, örneğin bağlayıcı şirket yönetmelikleri, Avrupa Komisyonu'nun kişisel verilerin korunmasına yönelik standart sözleşme maddeleri, sertifikalar veya tanınmış davranış kuralları aracılığıyla mümkündür. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen veri koruma görevlimizle (bölüm 7) iletişime geçin.

Platformu kullanmanız, verilerinizin platform operatörü tarafından üçüncü bir ülkede (Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunan) işlenmesine de neden olabilir. Baumüller'in üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı üçüncü bir ülkede verilerinizin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiyi platform operatörlerinin yukarıda belirtilen veri koruma beyanlarında bulabilirsiniz.

6.Kullanıcı olarak haklarınız

Bir kullanıcı olarak, gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde, bize ve sosyal medya platformunun operatörüne karşı aşağıdaki hakları ileri sürme olanağına sahipsiniz:

Bilgi edinme hakkı (Madde 15 DSGVO)

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onay talep etme hakkına sahipsiniz; böyle bir durumda, bu kişisel veriler hakkında bilgi alma ve DSGVO Madde 15'te ayrıntılı olarak listelenen bilgileri alma hakkına sahipsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı (GDPR Madde 16 ve 17)

Sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini ve uygun olduğu durumlarda eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, GDPR Madde 17'de ayrıntılı olarak listelenen nedenlerden birinin geçerli olması durumunda, örneğin verilerin izlenen amaçlar için artık gerekli olmaması durumunda, sizinle ilgili kişisel verilerin gecikmeden silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı (DSGVO Madde 18)

DSGVO Madde 18'de listelenen koşullardan biri geçerliyse, örneğin işlemeye itiraz ettiyseniz, herhangi bir inceleme süresince işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı (Madde 20 DSGVO).

DSGVO Madde 20'de ayrıntılı olarak listelenen belirli durumlarda, sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya bu verilerin üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı (Madde 21 DSGVO)

Veriler DSGVO Madde 6(1)(f) uyarınca meşru menfaatimiz temelinde işleniyorsa, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz. Daha sonra, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için kanıtlanabilir şekilde zorlayıcı meşru gerekçeler olmadıkça veya işleme, yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması amacına hizmet etmedikçe kişisel verileri artık işlemeyeceğiz.

Veriler doğrudan pazarlama amacıyla meşru menfaat temelinde işleniyorsa, herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin ileri sürebileceğiniz ve kullanılması doğrudan pazarlama amacıyla işlemenin sona ermesine yol açan kendi itiraz hakkınız vardır.

Geri çekme hakkı (DSGVO Madde 7)

Verilerin işlenmesi izninize dayanıyorsa, DSGVO Madde 7 (3) uyarınca kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin izninizi istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Lütfen iptalin yalnızca gelecek için geçerli olduğunu unutmayın. İptalden önce gerçekleşen işlemler bundan etkilenmez.

Bir denetim makamına itiraz hakkı

DSGVO Madde 77 uyarınca, sizinle ilgili verilerin işlenmesinin veri koruma hükümlerini ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikayette bulunma hakkı, özellikle ikamet yerinizin, iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin üye devletindeki bir denetim makamı nezdinde ileri sürülebilir.

7.Veri̇ koruma görevli̇mi̇zi̇n i̇leti̇şi̇m bi̇lgi̇leri̇

Harici veri koruma görevlimiz, aşağıdaki iletişim bilgileri altında veri koruma konusunda size bilgi vermekten mutluluk duyacaktır:

datenschutz süd GmbH

Wörthstraße 15

97082 Würzburg

E-posta: office@datenschutz-sued.de

Telefon: +49 931 30 49 76-0

Veri koruma görevlimizle iletişime geçtiğinizde, lütfen anahtar kelime olarak "Baumüller "i belirtin.